Ik wens...


een zorgeloos bestaan

Een week zonder zorgen

Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019 organiseren diverse jeugdzorgorganisaties, onderwijsinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg de Week van het Zorgeloze Kind.

Hoe is de Week van het Zorgeloze kind ontstaan? 

In 2014 gebeurde het ergst denkbare. Een jongetje uit Heerlen werd door zijn moeder om het leven gebracht.  Het gezin was bekend bij diverse organisaties en hiermee rees al snel de vraag: ‘Hadden we iets anders moeten doen?’ Na een uitvoerig onderzoek bleek dit inderdaad het geval. Dit ernstige voorval maakte duidelijk dat betere samenwerking tussen de diverse organisaties enorm belangrijk is. Zoals gebleken zelfs van levensbelang.

Een betere samenwerking tussen organisaties 

Deze samenwerking wordt sterk gestimuleerd door de transformatie van de jeugdzorg in ons land. De transformatie heeft immers als doel om kinderen zo normaal mogelijk te laten opgroeien, in de eigen omgeving. Dit vraagt meer inzet op preventie en vroegsignalering, beter benutten van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders en snellere jeugdhulp op maat, dichtbij huis. Dat kan alleen als we beter samenwerken rond gezinnen.

Daarvoor is het allereerst belangrijk dat we weten wat collega-organisaties doen en dat we elkaar kennen. Wat bieden wij aan? Welke expertise hebben wij in huis? Om die reden is in 2018 gestart met de Week van het Zorgeloze Kind. Dé week waarin jeugd(hulp)organisaties, onderwijs, welzijn en kinderopvang in  bij elkaar in de keuken kijken en persoonlijk kennis maken met elkaar. Met als doel om van elkaar te leren en specifieke vakkennis te delen. Dit levert meer resultaat op in ons werk en dus ook meer voldoening. Informeren, verbinden en delen! Dit alles met als doel om kinderen en jongeren in Parkstad zo zorgeloos mogelijk op te laten opgroeien.

Een zorgeloos kind

Een zorgeloos kind is een kind dat een zo normaal mogelijk bestaan heeft in een veilige, liefdevolle leefomgeving. Een zorgeloos kind kan meedoen met leeftijdgenoten in de eigen omgeving en kan in alle rust spelen en leren. Wij als professionals hebben als doel kinderen en jongeren en hun leefomgeving te versterken. Het is hierin van groot belang dat we een brede blik behouden en continu blijven leren van elkaar.

Voor wie is de Week van het Zorgeloze Kind interessant?

Enerzijds richten we ons op professionals die kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij leren, opgroeien en opvoeden. Denk hierbij aan leerkrachten in het onderwijs en medewerkers binnen de jeugd- en jongerenwerk, jeugd- en opvoedhulp en specialistische jeugd GGZ. Maar ook op medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen vanuit hun rol in toegangsteams, wijkteams en beleid. Voor medewerkers binnen deze organisaties is het enorm belangrijk om elkaar te kennen, verbindingen te leggen en te leren van elkaar.

Anderzijds richten we ons op ouders, onmiskenbaar belangrijk in de opvoeding van hun kind(eren). We willen met de Week van het Zorgeloze Kind ouderparticipatie stimuleren en ouders versterken in de opvoeding van hun kinderen.

Bekijk hier de reactie van verschillende professionals op de Week van het Zorgeloze Kind >

Programma

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
15:00 - 16:30
Trauma en opvoeding met of zonder ouders. De realiteit van vluchten.
Asielzoekers en vluchtelingen zijn at risk vanwege een veelheid aan factoren, waaronder hun zware rugzak, achterlaten van land en dierbaren en confrontatie met nieuwe mensen, nieuwe waarden en normen.
Inschrijven niet meer mogelijk
Lees meer
15:30 - 17:00
Geweldloze communicatie
In deze workshop wordt u meegenomen in wat geweldloos communiceren is en hoe dit kan helpen bij de opvoeding.
Inschrijven niet meer mogelijk
Lees meer
15:30 - 17:00
Focus op hechting in de jeugdzorg
De kwaliteit van de eerste relatie van de mens met zijn ouders/verzorgers zet de toon voor alle volgende relaties in een mensenleven. Hoe belangrijk is het dus om ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen om de band met hun kind veilig en goed te laten ontwikkelen wanneer dit nodig is.
Inschrijven niet meer mogelijk
Lees meer
18:30 - 20:00
Het Schuldenkompas
Financiën en Schulden
Inschrijven Lees meer
19:00 - 21:00
Van onzekerheid naar weerbaarheid
Weet jij waar je kracht zit en die van de ander? Weet jij waar jou grenzen liggen of die van jouw/het kind? Zeg jij wat je te zeggen hebt en luister je naar de ander?
Inschrijven Lees meer
19:00 - 21:00
‘Integraal sportaanbod, meedoen voor ieder kind’
Het belang van breed oriënteren en het belang van beweegervaring opdoen bij basisschooljeugd is enorm en staat centraal tijdens deze workshop.
Inschrijven Lees meer
15:30 - 17:30
Loverboys, mensenhandel: wat, waar, en dan?
Wat is mensenhandel? Welke vormen van mensenhandel zijn er (dwang, uitbuiting en slachtofferschap)? Wat te doen aan Loverboys?
Inschrijven Lees meer
18:30 - 20:30
Ontschotting Integraal Kindcentrum (IKC) de Wijde Wereld Uden
In deze workshop maken we kennis met de insteek die De Wijde Wereld in Uden gekozen heeft om te komen tot de inrichting van een IKC
Inschrijven Lees meer
19:00 - 20:30
Opvoeden.. soms lastiger dan je denkt.
Wat doe je als je het even niet meer weet? Iedere ouder voelt zich wel eens onmachtig in de opvoeding van kinderen. Hoe ga je hiermee om?
Inschrijven Lees meer
19:00 - 21:00
Nieuw ouderschap na scheiding
Het hoge woord is eruit “wij gaan scheiden”. Buiten het geregel is het een achtbaan aan emoties. Het partnerschap eindigt, maar het ouderschap gaat door, ook na scheiding.
Inschrijven Lees meer
15:30 - 17:30
‘Samen transformeren’ - JENS, een praktijkvoorbeeld van samenwerken
Wat is het doel van deze week onder andere? Het verbinden van professionals en het openzetten van de netwerken tussen zorginstellingen. JENS is daar een heel goed voorbeeld van.
Inschrijven Lees meer
15:30 - 17:30
Escaperoom Positieve Gezondheid
Een escaperoom is een geweldig creatieve manier om meer te leren over Positieve Gezondheid! 
Inschrijven Lees meer
19:00 - 21:00
Pubers en Social Media: Mediawijs Opvoeden
Welke invloed heeft de online wereld op de ontwikkeling van een jongere? Op welke wijze kun je als opvoeder een jongere ondersteunen in het ontwikkelen van mediawijs gedrag?
Inschrijven Lees meer
19:30 - 21:00
Onderwijs mogelijk maken; hoe doen we dat samen?
De ontwikkeling van startklassen en samenwerking in het voorliggende veld, zijn belangrijke stappen op weg naar meer inclusief onderwijs.
Inschrijven Lees meer
15:00 - 17:00
Geweld hoort nergens Thuis en Veiligheid Voorop
Geweld hoort nergens thuis, maar toch is geweld in afhankelijkheid, waaronder kindermishandeling, het grootste geweldsprobleem in onze samenleving.
Inschrijven Lees meer
15:30 - 17:00
Positieve Gezondheid
Gezondheid wordt veel breder gezien dan in het aloude denken waar ziek zijn centraal staat. Het adaptieve vermogen en de eigen regie staan nog meer centraal dan in vergelijkbare benaderingen.
Inschrijven Lees meer
15:30 - 17:00
Herkennen en oplossen van laaggeletterdheid
Op straat, in het gemeentehuis, op school, in het buurthuis en in de supermarkt: overal kom je taal tegen. Is die taal voor iedereen wel zo begrijpelijk?
Inschrijven Lees meer
16:00 - 17:30
Hechting: Ik hou van jou en wil graag voor je zorgen
Voor ouders, verzorgers én professionals. Het belang voor een kind om op te groeien in een omgeving waarin het veilig is, is enorm. Maar wat als het zorgen voor een baby, het bieden van een veilig nest niet vanzelfsprekend is?
Inschrijven Lees meer
09:30 - 12:00
Lezing & Forumdiscussie Universele Rechten van het Kind
Een afsluitende bijeenkomst over de Universele Rechten van het Kind en hun invloed op ons professioneel handelen.
Inschrijven Lees meer

Nieuws

Onze nieuwe website is gelanceerd!
Website Week van het Zorgeloze Kind gelanceerd!
Onze nieuwe website is gelanceerd!
Lees verder...
Nieuwe Workshop: De Voorleesexpres
Nieuwe workshops bekend: laaggeletterdheid en taalachterstand
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen.
Lees verder...
Al 12 workshops online!
De nieuwe workshops en samenwerkingen worden steeds concreter. Elke week druppelen er weer nieuwe lezingen/ workshops binnen
Lees verder...
Afsluitende bijeenkomst bekend!
De afsluitende bijeenkomst van de Week van het Zorgeloze Kind is bekend. Sprekers en een forumdiscussie over de Universele Rechten van het Kind!
Lees verder...
De Week van het Zorgeloze Kind komt steeds dichterbij! Inmiddels is het workshopaanbod vrijwel helemaal concreet en staan de inschrijvingen open
Schrijf je nu in voor workshops!
De Week van het Zorgeloze Kind komt steeds dichterbij! Inmiddels is het workshopaanbod vrijwel helemaal concreet en staan de inschrijvingen open.
Lees verder...
Grootste gedeelte workshops SKJ geaccrediteerd!
Het grootste gedeelte van de workshops die plaatsvinden tijdens de Week van het Zorgeloze Kind zijn SKJ geaccrediteerd! U vindt per workshop hoeveel punten er toegekend worden door deelname hieraan.
Lees verder...
Opening week van het zorgeloze kind
Feestelijke opening voor de Week van het Zorgeloze Kind
Vanochtend werd de Week van het Zorgeloze Kind feestelijk geopend door wethouder Jo Schlangen van de Gemeente Kerkrade. De opening vond plaats op basisschool de Doorkijk in Kerkrade.
Lees verder...

Sprekers

organisaties

PARTNERS

Dit jaar wordt de Week van het Zorgeloze Kind georganiseerd door Meander, Mondriaan, MOVARE, Radar en  XONAR in samenwerking met Humankind, Bureau Jeugdzorg, GGD, VSV, Politie, Veilig Thuis, Veiligheidshuis, Alcander, CMWW, Welsun, Kinderopvang Heerlen, Kinderopvang Kerkrade, Schunck, JENS, Koraal en Gemeente Heerlen.